Giải thưởng

Với những nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua công ty Kim Sang đã được UBND tỉnh Bình Dương, Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương trao tặng nhiều bằng khen, cúp vàng chất lượng, kỷ niệm chương cùng nhiều giấy khen các cấp.

certificate-outstanding-rural-industrial-products

Nhận chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018

Nhiều kỷ niệm chương được các cơ quan, tổ chức tặng

certificate-outstanding-rural-industrial-products-district-and-provincial-levels

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu năm 2018 cấp huyện, cấp tỉnh

Giấy khen từ Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương