Tuyển dụng

7249 lượt xem

Tuyển dụng

tuyen-dung-kim-sang
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp hạn nộp hồ sơ 01.01.2021

Ngày đăng: 01-12-2020 Tuyển dụng Kế toán tổng hợp Mô tả công việc: Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng [...]