Các phòng ban khác

Hiện nay, CÔNG TY TNHH SX – TM THIẾT BỊ ĐIỆN KIM SANG xây dựng nhiều phòng ban nhằm hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết các công việc nhanh chóng và hiệu quả. Gồm các phòng kỹ thuật, kế toán, nhân sự, kho, chất lượng, thu mua, marketing,..v..v. 

Một buổi họp bàn kế hoạch giữa các phòng

Sơ đồ tổ chức công ty

Tập thể Kim Sang hoạt động với tinh thần cùng nhau phát triển