Phòng kinh doanh

250 lượt xem

Phòng kinh doanh

Trách nhiệm của phòng kinh doanh là tìm kiếm khách hàng, cả trong nước và ngoài nước.

Tổng quan phòng kinh doanh

Liên hệ với phòng kinh doanh để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ